Polish (Poland)English (United Kingdom)Russian (CIS)Deutsch (DE-CH-AT)Čeština (Česká republika)Italian - Italy简体中文
 
 
 

Projekty Unijne

Tablica3-1

 

Przedmiotem projektu jest rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w ETICOD, służącego działalności innowacyjnej. Zakres przewidzianych prac obejmuje nabycie nowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych stanowiących infrastrukturę wykorzystywaną w działalności B+R, tj.:

  • urządzenia do cyfrowego modelowania nadruku o wysokiej rozdzielczości na materiałach testowych;
  • spektrodensytometru do pomiaru stabilności druku i zgodności barw;
  • urządzenia z funkcją proofingu cyfrowego do testowego wydruku etykiet wraz z oprogramowaniem;
  • stacji roboczej z oprogramowaniem;
  • urządzenia do cyfrowego znakowania materiałów testowych;
  • oprogramowania do wsadowego przetwarzania dokumentów.

 Planowane efekty:

§ Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej – 1 szt.

§ Liczba projektów B+R realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury badawczej – 2 szt.

W okresie trwałości na wspartej infrastrukturze przeprowadzane będą prace B+R pozwalające na wprowadzenie na rynek innowacji produktowych i technologicznych zgodnych z RIS WSL.

 Głównym celem projektu jest wzrost innowacyjności i konkurencyjności ETICOD, a tym samym woj. śląskiego.

Wartość projektu: 4 505 244,00 PLN

Wydatki kwalifikowane: 3 662 800,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich (dofinansowanie UE): 1 648 260,00 PLN

Harmonogram realizacji projektu obejmie okres od 01.09.2016 r. do 30.11.2017 r.”