Polish (Poland)English (United Kingdom)Russian (CIS)Deutsch (DE-CH-AT)Čeština (Česká republika)Italian - Italy简体中文
 
 
 

Projekty Unijne

Tablica3-1

 

Przedmiotem projektu jest rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w ETICOD, służącego działalności innowacyjnej. Zakres przewidzianych prac obejmuje nabycie nowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych stanowiących infrastrukturę wykorzystywaną w działalności B+R, tj.:

  • urządzenia do cyfrowego modelowania nadruku o wysokiej rozdzielczości na materiałach testowych;
  • spektrodensytometru do pomiaru stabilności druku i zgodności barw;
  • urządzenia z funkcją proofingu cyfrowego do testowego wydruku etykiet wraz z oprogramowaniem;
  • stacji roboczej z oprogramowaniem;
  • urządzenia do cyfrowego znakowania materiałów testowych;
  • oprogramowania do wsadowego przetwarzania dokumentów.

 Planowane efekty:

  • Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej – 1 szt.
  • Liczba projektów B+R realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury badawczej – 2 szt.

W okresie trwałości na wspartej infrastrukturze przeprowadzane będą prace B+R pozwalające na wprowadzenie na rynek innowacji produktowych i technologicznych zgodnych z RIS WSL.

 Głównym celem projektu jest wzrost innowacyjności i konkurencyjności ETICOD, a tym samym woj. śląskiego.

WARTOŚĆ PROJEKTU [PLN]: 4 505 244,00

WYDATKI KWALIFIKOWANE [PLN]: 3 662 800,00

DOFINANSOWANIE UE [PLN]: 1 648 260,00

Harmonogram realizacji projektu obejmie okres od 01.09.2016 r. do 28.12.2017 r.

 

PLAKAT ETICOD RPO 3.3

 

Projekt będzie polegał na rozwoju współpracy z kooperantami biznesowymi w oparciu o innowacyjny system zarządzania w celu automatyzacji i digitalizacji wymiany informacji w procesach biznesowych w formule B2B oraz automatyzacji procesu produkcyjnego. 

 Planowane efekty:

- Liczba przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w wyniku realizacji projektu – 1 szt.

- Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach [EPC] – 1 szt.

Głównym celem projektu zwiększenie konkurencyjności Eticod poprzez wykorzystanie TIK w procesach biznesowych.

WARTOŚĆ PROJEKTU [PLN]: 644 511,80

WYDATJI KWALIFIKOWANE [PLN]: 523 993,33

DOFINANSOWANIE UE [PLN]: 235 797,00

Harmonogram realizacji projektu obejmie okres od 01.11.2017 r. do 30.09.2018 r.

 

fundusze europejskie wzrostkonkurencyjnocispki plakat-eticod 297x210

 

 

Przedmiotem Projektu jest: wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych
i procesowych z zakresu poligrafii. Zakres prac obejmuje nabycie:

1/maszyny fleksograficznej wraz z oprogramowaniem;

2/maszyny modułowej do produkcji, konfekcjonowania i zadruku etykiet
wraz z oprogramowaniem;

3/urządzeń do produkcji termosublimacyjnej wraz z oprogramowaniem;

4/naświetlarko-wymywarki termicznej wraz z oprogramowaniem.

Głównym celem Projektu jest: wzrost konkurencyjności i innowacyjności ETICOD Sp. z o.o. na rynku regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

Planowane efekty:

Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku [szt.]: 1

Liczba wprowadzonych innowacji [ szt. ]: 3

Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach [ EPC ] : 5

WARTOŚĆ PROJEKTU [PLN]: 4 717 110,00

WYDATKI KWALIFIKOWANE [PLN]: 4 382 000,00

DOFINANSOWANIE UE [PLN]: 1 971 900,00 

 

fundusze europejskie wzrostkonkurencyjnocispki tablica-eticod 790x620

 

 

Przedmiotem Projektu jest wdrożenie i komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań. Zakres prac obejmuje nabycie:

1/maszyny cyfrowej wraz z oprogramowaniem;

2/maszyny fleksograficznej wraz z oprogramowaniem;

3/maszyny do klejenia i formowania wraz z oprogramowaniem;

4/maszyny do konfekcjonowania wraz z oprogramowaniem.

Głównym celem Projektu jest: wzrost konkurencyjności i innowacyjności ETICOD Sp. z o.o. na rynku regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

Planowane efekty:

Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku [szt.] 1

Liczba wdrożonych wyników prac B+R [szt.] 1

Liczba wprowadzonych innowacji [szt.] 4

Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach [EPC]: 1

WARTOŚĆ PROJEKTU [PLN]:6 665 000,00

WYDATKI KWALIFIKOWANE [PLN]: 6 665 000,00

DOFINANSOWANIE UE [PLN]: 2 999 250,00